КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Політика, методи, процедури або вимоги, за якими аудитор перевіряє зібрані дані про об'єкт аудиту. Примітка. Вимоги можуть включати стандарти, керівні вказівки, спеціальні вимоги організації, а також законодавчі або нормативні вимоги

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.