Перехресного субсидування

Сross-subsidization
1. Внутрифирменное фінансування виробництва певного товару з прибутку, отриманого від продажу іншого товару
2. Цінова дискримінація, при якій для одних покупців встановлюється ціна вище граничних витрат, а для інших покупців - ціна нижче граничних витрат, що дозволяє в загальному підсумку мати ціни, рівні середнім витратам. Перехресне субсидування викликає серйозні проблеми при регулюванні цін монополії

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.