КУЛЬТУРА

Сукупність матеріальних і духовних цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, методів і прийомів людської діяльності: відображає певний рівень історичного розвитку суспільства і людини; втілена в предметних, матеріальних носіях; і передана наступним поколінням

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.