ВІДНОСИНИ ВАЛЮТНІ

Суспільні відносини, пов'язані з функціонуванням валюти при здійсненні зовнішньої торгівлі, наданні економічної і технічної допомоги, здійсненні операцій з купівлі валюти і т. д. Учасниками валютних відносин є держави, міжнародні організації юридичні та фізич ські особи. Правовою основою для виникнення, зміни або припинення валютних відносин служать міжнародні угоди і внутрішньодержавні акти.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.