Крива виробничих МОЖЛИВОСТЕЙ

Крива, графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів.
Крива будується в системі координат, кожна з яких відображає обсяг виробництва одного з продуктів. Вона обмежує область виробничих можливостей, так що будь-яка точка на кривій показує гранично можливе по ресурсним обмеженням поєднання обсягів виробництво двох продуктів

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.