Борг

(debt) Сума грошей, яку одна особа повинна іншому. У комерційній практиці звичайним є погашення боргу протягом одного місяця з дня отримання рахунку-фактури; після закінчення цього терміну на суму боргу можуть нараховуватися відсотки (interest). Довгострокова заборгованість може бути оформлена переказним векселем (bill of exchange), який є відчужуваним (переданим) фінансовим інструментом (negotiable instrument). Див. Також: боргове зобов'язання; облігація (debenture).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.