Коефіцієнт Заборгованості

коефіцієнт, що розраховується як відношення величини заборгованості до вартості власного капіталу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.