ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ

(mitigation of damage) Зменшення збитків, які несе людина, потерпілий їх і який вимагає відшкодування збитку (damages). Потерпіла сторона повинна вжити всіх можливих розумних заходів, щоб зменшити збитки, і тому суд не прийме рішення про відшкодування втрат, яких можна було б уникнути в результаті розумних дій.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.