УПРАВЛІННЯ ПО відхилення

(management by exception) Один з методів керівництва / управління, в основі якого лежить виявлення відмінностей між дійсними і кошторисними витратами або ненормальних відхилень у діяльності організації, для того щоб увагу керівництва зосередилося саме на цих відхиленнях. Таким чином, основна увага приділяється не є нормальним йде процесам або кошторисних витрат, а виникаючих проблем. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.