Крива Попиту

(demand curve) Крива на графіку, що показує величину попиту на товар в залежності від його ціни. Економісти зазвичай виходять із припущення, що крива попиту знижується зліва направо, тобто збільшення ціни товару супроводжується падінням попиту на нього. Криві попиту зазвичай бувають корисні в динамічних теоріях, що описують поведінку економіки. Див. Також: теорія попиту (demand theory); теорія цін (price theory); крива пропозиції (supply curve).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.