Коефіцієнт Еластичності Попиту

коефіцієнт, що характеризує ступінь зміни попиту на товари в результаті зміни цін. Розраховується як відношення зміни попиту в кількості товару або послуги до зміни в ціні в процентах.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.