ТЕОРІЯ ПОПИТУ

(demand theory) Теорія, що описує залежність між попитом на товари і їх ціною; ця теорія є наріжним каменем мікроекономіки (microeconomics) ( cм. також: теорія цін (price theory). Позначаючи на графіку кількості товару, які людина буде купувати за різними цінами, можна побудувати криву попиту (demand curve). Узагальнення кривих попиту окремих людей дає криву попиту на галузевому ринку, сума показників попиту на всі товари в свою чергу є кривою сукупного попиту в усій економіці. Таким чином, на основі мікроекономічних даних можна побудувати макроекономічну модель (macroeconomic model).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М ", Видавництво" Всесвіт ". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.