Депо Страхової Премії

частина премії, утримувана при укладенні договору перестрахування як гарантія виконання перестрахувальником своїх зобов'язань за ризиком.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.