Амортизаційні Відрахування

(depreciation) Сума, що нараховується на рахунок прибутків і збитків (profit and loss account) і представляє собою знос або зменшення вартості активу . Вона зазвичай є певним відсотком від вартості активу, зафіксованої в бухгалтерських книгах; однак цей відсоток може обчислюватися від різних вартостей активу, що відображає і відмінності в способах нарахування амортизації. Рівномірний нарахування зносу (straight-line depreciation) передбачає щорічне списання з вартості активу певного відсотка, тобто в основі такого нарахування лежить передумова, що вартість активу рівномірно розподілена на весь корисний термін його служби. Метод нарахування зносу з скорочується (зменшується) балансової вартості активу (reducing- (diminishing-) balance depreciation) передбачає спочатку скорочення вартості його придбання на певний постійний відсоток, а згодом - зменшення залишкової після попередніх нарахувань зносу вартості на той же відсоток; в цьому випадку на рахунок прибутків і збитків періодично нараховуються постійно зменшуються суми амортизації. При використанні цього методу залишкова вартість активу, представлена ​​в балансі, може більш точно відображати дійсну вартість активу, так як багато видів активів зношуються швидше в початковий період їх експлуатації та повільніше - пізніше.Таким чином, амортизація в цілому є засобом розподілу первісної вартості активу на весь термін його корисної служби. Див. Також: акумульовані амортизаційні відрахування (accumulated depreciation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.