Амортизаційні Списання

Див. Списання амортизаційні

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.