Девальвація

(devaluation) Падіння вартості валюти щодо вартості золота або інших валют . Уряду проводять девальвацію в тих випадках, коли розуміють, що курс їх валюти виявився завищеним, наприклад якщо стає очевидним, що через високі темпи інфляції експортна продукція країни втратила конкурентоспроможність або торговий баланс (balance of trade) дуже несприятливий для країни. Завдання девальвації полягає в тому, щоб зробити експортні товари більш дешевими, а імпортні - більш дорогими, хоча, безсумнівно, негативним її моментом є втрата довіри до країни, яка змушена девальвувати свою валюту. Девальвація - це міра, на яку змушені йти тільки держави з фіксованим обмінним курсом (fixed exchange rate) своєї валюти. Якщо валюта країни є "плаваючою" (floating exchange rate), девальвації або ревальвації відбуваються постійно і автоматично. Cм. : знецінення (depreciation); ревальвація валюти (revaluation of currency).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.