Словник бізнес-термінів

Багатство Національне - це ... Що таке Багатство Національне?

Багатство Національне

Найважливіша характеристика економічного потенціалу держави - сукупність матеріальних благ, створених працею поколінь, якими володіє суспільство. У Б. н. входять матеріальні блага, в які вкладено працю жителів країни, в тому числі виробничі і невиробничі фонди, накопичене майно населення, а також природні багатства держави.

Читати Далі
ТЕЛЕФОННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - це ... Що таке ТЕЛЕФОННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?

ТЕЛЕФОННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

(Telephone research) Спосіб дослідження ринку, який передбачає проведення телефонних інтерв'ю (telephone interviews). Таке дослідження обходиться дешевше, ніж особисте інтерв'ювання, і користується більшою популярністю серед респондентів, можливо через те, що не доводиться зустрічатися з інтерв'юером і розмовляти з ним віч-на-віч.

Читати Далі
ТЕЛЕФОННА інформація про індекс Файненшл таймс - це ... Що таке ТЕЛЕФОННА інформація про індекс Файненшл таймс?

ТЕЛЕФОННА інформація про індекс Файненшл таймс

(FT Cityline) Телефонна лінія, по якій можна отримати інформацію про Індекс звичайних акцій газети "Файненшл таймс"; ця інформація оновлюється сім разів в день. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н.

Читати Далі
ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК З ЗВОРОТНЬОГО оплатой - це ... Що таке ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК З ЗВОРОТНЬОГО оплатой?

ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК З ЗВОРОТНЬОГО оплатой

(Transferred charge call) Телефонний дзвінок, при якому той, хто дзвонить, просить оператора уявити рахунок для оплати за розмову того, кому він дзвонить. Крім плати за сам розмова стягується також плата за "зворотний". Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С.

Читати Далі
ТЕЛЕФОННЕ НАРАДА - це ... Що таке ТЕЛЕФОННЕ НАРАДА?

ТЕЛЕФОННЕ НАРАДА

(Audioconferencing) Послуга національної або міжнародної телефонної мережі, що дає можливість декільком людям, що знаходяться в різних місцях, провести ділову зустріч по телефону. Зв'язок може бути встановлена ​​між абонентами в декількох країнах. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись в компанію "Брітіш телеком".

Читати Далі
ТІНЬОВА ЦІНА - це ... Що таке ТІНЬОВА ЦІНА?

ТІНЬОВА ЦІНА

(Shadow price) Ціна, теоретично наявна у товару або послуги за відсутності явної ринкової ціни. Для розрахунку тіньової ціни зазвичай застосовуються альтернативні витрати (opportunity costs). В умовах досконалої конкуренції існує рівність тіньової і ринкової цін, проте в реальності вони можуть не збігатися.

Читати Далі
Теорія має на увазі (прихований) КОНТРАКТУ - це ... Що таке теорія має на увазі (прихований) КОНТРАКТУ?

Теорія має на увазі (прихований) КОНТРАКТУ

(Implicit contract theory) Теорія, запропонована деякими економістами в 1970-і рр. , Згідно з якою договори про заробітну плату містять в собі елемент страхування трудящих. Фірма як би укладає контракт, який гарантує стабільну заробітну плату і зайнятість в обмін на більш низький середній рівень заробітків, що можна порівняти з преміями, які виплачуються страховим компаніям.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ПОТЕНЦІЙНО КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ - це ... Що таке ТЕОРІЯ ПОТЕНЦІЙНО КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ?

ТЕОРІЯ ПОТЕНЦІЙНО КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ

(Contestable markets theory) Теорія, яка стверджує, що ціни на олігопольних ринках (oligopolies) можуть бути близькі до цін, що складаються в умовах досконалої конкуренції через загрозу проникнення на ці ринки фірм -аутсайдеров. Наприклад, в галузі повітряного транспорту тарифи, незважаючи на відносно невелике число конкурентів, залишаються досить низькими, так як, якщо б авіакомпанії спробували підняти тарифи, підприємці (entrepreneurs) проникли б на їх ринок і знизили існуючі тарифи.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ - це ... Що таке ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ?

ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ

(Supply theory) Теорія, заснована головним чином на теорії поведінки виробників (producer theory) і аналізує те, яким чином фірми або підприємці (entrepreneurs) доставляють на ринок товари і послуги. Для кожного продавця, який виступає на ринку, існує своя крива пропозиції (supply curve), що показує кількість товару, яке він хотів би продати за будь-якої з можливих цін.

Читати Далі
ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ - це ... Що таке ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ?

ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ

(Consumer theory) Теорія, яка пояснює переваги окремих людей і домашніх господарств в термінах теорії корисності (utility). передбачається, що споживачі здатні ранжувати свої переваги ( cм.: перевагу споживачів (consumer preference) таким чином, що можуть вибрати кошик товарів, максимізує корисність при даному обмеженому доході.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ - це ... Що таке ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ?

ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ

(Liquidity-preference theory) Теорія, що зв'язує прагнення людей зберігати гроші з різними мотивами, зокрема з попитом на гроші для угод (transactions demand), попитом на гроші для непередбачених цілей (precautionary demand) і попитом на гроші для спекулятивних цілей (speculative demand). Ця теорія, вперше введена Дж.

Читати Далі
ТЕОРІЯ УГОД - це ... Що таке ТЕОРІЯ УГОД?

ТЕОРІЯ УГОД

(Bargaining theory) Теорія, яка аналізує економічні результати взаємодії окремих агентів ринку, здатних на нього впливати. В умовах досконалої конкуренції (perfect competition) жоден з агентів ринку не здатний чинити на нього вплив; однак на практиці в багатьох випадках окремі учасники ринку можуть певною мірою впливати на ціни, за якими вони продають і купують.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ПОЗИЧКОВИХ ФОНДІВ - це ... Що таке ТЕОРІЯ ПОЗИЧКОВИХ ФОНДІВ?

ТЕОРІЯ ПОЗИЧКОВИХ ФОНДІВ

(Loanable-funds theory) Теорія, згідно з якою процентні ставки повинні підніматися або падати до тих пір, поки обсяг грошей, які позичальники бажають отримати в кредит, не збіжиться точно з обсягами фондів, які кредитори хочуть в цей період запропонувати борг. Вперше сформульовані Д. X. Робертсоном (1890-1963), ці положення ґрунтуються на теорії природної норми відсотка (interest).

Читати Далі
ТЕОРІЯ СОНЯЧНИХ ПЯТЕН - це ... Що таке ТЕОРІЯ СОНЯЧНИХ ПЯТЕН?

ТЕОРІЯ СОНЯЧНИХ ПЯТЕН

(Sunspot theory) Теорія, яка стверджує, що очікування, висловлені в економічній теорії , можуть впливати на реальну економіку. Економіст В. С. Джевонс (1835-1882) висунув теорію, засновану, за його словами, на статистичних спостереженнях, згідно з якими цикли ділової активності збігаються зі змінами активності на Сонці.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ПОПИТУ - це ... Що таке ТЕОРІЯ ПОПИТУ?

ТЕОРІЯ ПОПИТУ

(Demand theory) Теорія, що описує залежність між попитом на товари і їх ціною; ця теорія є наріжним каменем мікроекономіки (microeconomics) ( cм. також: теорія цін (price theory). Позначаючи на графіку кількості товару, які людина буде купувати за різними цінами, можна побудувати криву попиту (demand curve).

Читати Далі
ТЕОРІЯ СТАГНАЦІЇ - це ... Що таке ТЕОРІЯ СТАГНАЦІЇ?

ТЕОРІЯ СТАГНАЦІЇ

(Stagnation theory) Теорія, яка стверджує, що цикли ділової активності в економіці промислово розвинених країн обумовлені збільшенням заощаджень, так як люди стають багатшими, а можливості для інвестування грошей скорочуються. Прихильники цієї теорії впевнені, що в період буму держава повинна забезпечити великі і хвилюють суспільство інвестиційні можливості, наприклад розчищення нетрів і т.

Читати Далі
ТЕОРІЯ ЦІН - це ... Що таке ТЕОРІЯ ЦІН

ТЕОРІЯ ЦІН

(Price theory) Теорія, яка на мікроекономічному рівні (microеconomic level) визначає вплив цін на споживчий попит і виробництво товарів фірмою. У більш широкому значенні вона пояснює загальний вплив цін на реалізацію. На макроекономічному рівні (macroeconomic level) теорія цін розглядає заробітну плату і процентну ставку як ціни специфічних товарів.

Читати Далі
ТЕРМІНАЛ - це ... Що таке ТЕРМІНАЛ?

ТЕРМІНАЛ

(Terminal) Комп'ютерне пристрій введення і виведення. Зазвичай складається з клавіатури і дисплея, з'єднаних з комп'ютером. Термінали, які знаходяться на відстані від комп'ютера і з'єднані з ним комунікаційної лінією, називаються віддаленими терміналами. Термінали, оснащені деякими обчислювальними потужностями, часто - вбудованим мікропроцесором (microprocessor), називаються терміналами з розвиненою логікою (intelligent terminals).

Читати Далі