Коефіцієнт Прямих Витрат Праці

коефіцієнт, що характеризує трудомісткість продукції. Розраховується як відношення вартості живої праці на виробництво продукції до її вартості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.