Директор

(director) особа, призначена здійснювати повсякденне (поточний) управління компанією. Публічна компанія повинна мати щонайменше двох директорів, для приватної компанії досить одного. Директора компанії, в сукупності звані радою директорів (board of directors), зазвичай діють спільно, хоча виконавчими повноваженнями, за статутом компанії (articles of association), можуть бути наділені тільки один або кілька директорів; значною виконавчою владою найчастіше наділяється розподільний директор (managing director). Перші директора компанії зазвичай вказані в її статуті чи призначені передплатниками на акції компанії; від них потрібна письмова згода діяти на цій посаді, яка має бути направлена ​​Реєстратора компаній (Registrar of Companies). Згодом директора призначаються компанією на загальних зборах акціонерів, хоча на практиці їх кандидатури на цей пост, як правило, пропонують інші директора компанії, а потім їх імена виносяться на затвердження загальними зборами акціонерів. Звільнення директорів із займаної посади проводиться на основі звичайної резолюції, прийнятої загальними зборами акціонерів, заздалегідь отримали спеціальні повідомлення про цей пункт порядку денного незалежно від того, закінчився чи ні термін дії їх договору особистого найму (service contract).Директора можуть бути дискваліфіковані за нечесну або неправомірну професійну діяльність (fraudulent trading) або неправомірну комерційну діяльність (wrongful trading) або за інші дії, які несумісні з управлінням компанією. Директори повинні бути чесними і зберігати відданість компанії (нести фідуціарні обов'язки), а також бути обережними у своїх діях; ступінь їх відповідальності за допущену недбалість (negligence) залежить від їх особистої кваліфікації (наприклад, дипломований бухгалтер повинен продемонструвати більш високу кваліфікацію, ніж некваліфікований людина). Будь-яка формальна кваліфікація для директорів не встановлена. Директора не повинні ставити власні інтереси вище інтересів компанії; вони не можуть укладати з компанією будь-яких контрактів або договорів, за винятком трудових, і зобов'язані ставити керівництво компанії до відома, якщо у них є особиста зацікавленість в тих чи інших операціях, що проводяться компанією. У коло формальних обов'язків директорів входить представлення, принаймні раз на рік, акціонерам компанії звітності компанії (accounts of the company) і звіту ради директорів (directors 'report); ведення реєстру директорів, реєстру належать директорам акцій або часток і регістра акцій; скликання щорічних загальних зборів акціонерів (annual general meeting); відправлення всіх необхідних документів Реєстратору компаній; надання бухгалтерського балансу, якщо компанія ліквідується ( cм.: ліквідатор (liquidator). Винагорода директорів складається з платні і - в деяких випадках - директорських премій (directors 'fees), що виплачуються їм за перебування на посаді директора, а також передбачених витрат, тобто сум, що відшкодовують їх службові витрати.Винагорода директорів має бути відображено в звітності компанії і показано окремо від будь-яких виплат пенсій або компенсації за відставку (compensation for loss of office). Див. Також: виконавчий директор (executive director).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.