Дисконт

(discount) 1. Відрахування з номіналу переказного векселя (bill of exchange) при його достроковому обліку. Сторона, яка купує вексель (враховує його), платить менше зазначеної на ньому вартості і, отже, отримує прибуток, дочекавшись терміну його погашення. Сума дисконту складається з відсотка, розрахованого на основі вексельної ставки (bill rate), що залежить від терміну звернення векселі. Див.: Обліковий ринок (discount market). 2. Різниця між номінальною вартістю цінного паперу і її ринковою ціною (par value). Про облігацію номіналом 100 ф. ст. , Яка продається на фінансовому ринку по 95 ф. ст. , Кажуть, що вона продається з дисконтом 5%.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.