Дуополія З таємної змови

(collusive duopoly) Форма дуополии (duopoly), при якій виробники укладають між собою таємну угоду про ціни і поділі прибутків, формуючи, таким чином, фактичну монополію (monopoly). Див.: Комісія з монополій і злиттів (Monopolies and Mergers Commission).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.