Коефіцієнт віддачі Власного Капіталу

коефіцієнт, що характеризує рентабельність на одиницю вкладеного капіталу. Розраховується як відношення чистого прибутку до середнього розміру власного капіталу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.