Еккаутінг

- cфера підприємництва, пов'язана із збиранням, обробленням, класифікацією, аналізом і оформленням різних видів фінансової інформації. Результат її виражається в формі бізнес-довідки. Бізнес-довідка дає можливість:
- прийняти рішення щодо доцільності