Економічний розвиток

- структурна перебудова економіки відповідно до потреб технологічного і соціального прогресу. Основними показником економічного розвитку країни вважається збільшення показників ВВП або ВНП на душу населення, що свідчить:
  • про зростання ефективност