ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

(decision-making unit, DMU) Неформальна група осіб у складі організації, яка приймає рішення про те, що організації слід купувати. Комерційні закупівлі здійснюються групою осіб, а не окремими людьми; для продавця дуже важливо дізнатися про склад таких груп, що представляють кожну з організацій - його потенційних клієнтів, і бути в курсі періодичних змін, що відбуваються в складі таких груп. Склад групи зазвичай змінюється в залежності від вартості і складності закуповуваних товарів, проте часто в групу входять: менеджер компанії, відповідальний за постачання, передбачуваний споживач товару (внутрішній споживач (internal user), особа, яка надає вплив (influencer) (людина або група людей, наприклад начальник планово-виробничого відділу, побічно пов'язаний з використанням товару), і той, хто приймає рішення (decider) (людина або група людей, наприклад директор, які уповноважені здійснити закупівлю).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.