ЕКОСИСТЕМА

ЕКОСИСТЕМА , основне поняття екології: співтовариство організмів, що існують у фізичному середовищі. Дослідження екосистем часто спирається на поняття потоку енергії. Сонце є джерелом енергії, яку первинні виробники, наприклад, зелені рослини, перетворять в поживні речовини за допомогою ФОТОСИНТЕЗУ. Для успішного розвитку рослини потребують також в абіотичних речовини, що містяться в грунті і воді. У типовій ЦЕПИ ХАРЧУВАННЯ травоїдні, або ПЕРВИННІ СПОЖИВАЧІ, наприклад, кролики, поїдають рослини і, в свою чергу, служать їжею ВТОРИННОЮ СПОЖИВАЧАМ, наприклад, лисицям. Організми-сапротрофи, наприклад, бактерії, розщеплюють останки відмерлих організмів на прості поживні речовини і тим самим завершують ланцюг харчування. Хімічні речовини, необхідні для життя, циркулюють по своїм законам ( см . Вуглецевого циклу, азотного циклу, КИСНЕВИЙ ЦИКЛ і Кругообіг води). Втручання в ці складно врівноважені природні процеси, наприклад, ЗАБРУДНЕННЯ, зміна клімату або втрата будь-якого виду, може порушити функціонування всієї екосистеми в цілому.

Науково-технічний енциклопедичний словник.