ЕФЕКТИВНІСТЬ

(efficiency) 1. Технічна ефективність (technical efficiency). Показник здатності виробника виробляти максимальний обсяг продукції прийнятної якості з мінімальними витратами факторів виробництва. Кажуть, що одна компанія ефективніше інший, якщо вона може виробляти стільки ж продукції, скільки і інша компанія, але з меншими витратами факторів виробництва, без урахування цінового фактора. 2. Економічна ефективність (economic efficiency). Показник здатності організації виробляти і збувати свою продукцію з найменшими можливими витратами. Фірма може мати високу технічну ефективність, але бути низькоефективної економічно через те, що її ціни занадто високі для того, щоб бути конкурентоспроможними.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.