ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (електростатичне поле), область навколо електричного заряду, в якій на кожну заряджену частинку діє деяка сила. Об'єкт з протилежним зарядом відчуває силу тяжіння. Об'єкт, що має такий же заряд, як і довколишній поле, відчуває відразливе вплив. Сила поля щодо одиничного заряду на відстані r від заряду Q дорівнює: Q / 4pr 2 e, де e - діелектрична проникність середовища, що оточує заряд. Змінне магнітне поле також може створити електричне поле. см. також електромагнетизму.

Науково-технічний енциклопедичний словник.