ЕМІСІЙНИЙ ДІМ

(issuing house) Фінансова установа, зазвичай торговий банк (merchant bank), яке спеціалізується в розміщенні цінних паперів (flotation) приватних компаній на біржі ( stock exchange). У деяких випадках емісійні вдома самі купують весь випуск цілком ( cм. : андеррайтер / поручитель / гарант (underwriter), гарантуючи таким чином компанію від невизначеностей щодо сум, які вона зможе отримати в результаті розміщення своїх паперів. Після цього емісійний будинок зазвичай продає акції широкій публіці, як правило, шляхом пропозиції нових цінних паперів для продажу (offer for sale), уявлення цінних паперів через біржу (introduction), випуску цінних паперів за допомогою торгу (issue by tender) або їх розміщення (placing) .

Бізнес. Тлумачний слів рь. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.