Ефір

Ітай Ефір (транскрипція) Категорія, до-рій оперували кит. мислителі кін. 19 - поч. 20 в. Запозичена з європ. природ. наук і філософії, де ефір розглядався як речовина, що заповнює простір між молекулами, а такі явища, як світло, теплота, магнетизм і електрику, пояснювалися рухом світового ефіру. У Китаї це поняття зазнало істот, зміни. Кан Ювей трактував І. як цим, початок, "гуманність" (жень (2)) і "співчуття" (бу жень (1)). Сунь Ятсен бачив в І. творить хаос, к-рий "в своєму русі породжує електрони; електрони, згущуючись, створюють елементи; елементи, поєднуючись, створюють матерію; матерія, збираючись докупи, створює планету". В системі ідей Тань Ситун І. - основне поняття, яке не має чітких дефініцій і розкривається через безліч близьких, але не тотожності, характеристик. Найважливіші його атрибути - вічність і несотворенносгь. Сфера його поширення не має меж: І. існує в мікро- і макросвіту, в явищах реальному житті і в надмірового абсолюті - "єдиному першооснову" (і юань). І. багатофункціональний, він одного порядку з "почуттям" (цин (2)), "розумом" (синь (1)) і поняттям "дянь" (момент найвищої напруги сил інь ян; перекладається також як електрон, електрика). І. - це імпульс розвитку і реальна основа світу; з нього "народжуються світи (фа цзе), виникає порожнеча (кун) і стає дедалі живе".Він виступає як умова єдності світу, якийсь наповнювач, "склеює" отд. явища: "І., все склеюючи, (приводячи) у відповідність, пов'язуючи, наповнює (собою) отд. речі". І. утримує всі предмети і явища в рівновазі, перешкоджає не тільки їх розпаду, а й злиття. Його дія поширюється і на про-во, і на космічних. явища, і на тіло людини. Тань Ситун проте не наділяв І. властивостями першооснови. Якщо І. розлитий всюди і умовно його можна зобразити у вигляді позбавленої ієрархічності субстанції, то "єдине першооснова" передбачає ієрархію, доурую воно ж і вінчає. Через "єдине першооснова" І. співвідноситься зі своїм корелятом - "гуманністю". Всі характеристики І. поширюються на "гуманність", набуваючи етичні. забарвлення. Через "гуманність" І. та його властивості проектуються на т-во і його закони. * Тань Ситун. Жень Сюе (Вчення про гуманність) // Тань Ситун цюаньцзі (Полк. Собр. Соч. Тань Ситун). Пекін, 1954; Сунь Ятсен. Програма будівництва гос-ва // Сунь Ятсен. Обр. произв. М., 1985; "Велика енциклопедія / За ред. С. Н. Южакова. СПб., 1905. Т. 20; Ханьюй та ци-дянь (Великий словник кит. Яз.) / Под ред. Ло Чжу-Фена. Т . 1. Шанхай, 1986; Стабурова Е. Ю. Про категорії "ефір" в філософії Тань Ситун // 12-я НК ОГК. Ч. 2. М., 1981. Див. також літературу до ст. "Жень Сюе ", Тань Ситун. Е. Ю. Стабурова

Китайська філософія. Енциклопедичний словник. 2009.