Виконання Зобов'язань Зустрічне

виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною. У разі невиконання зобов'язання зобов'язаною стороною сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання цього зобов'язання і вимагати відшкодування збитків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.