Експоненціально ФУНКЦІЯ

експоненціально ФУНКЦІЯ , в загальному сенсі - функція х виду еа х , де а - постійна. Експонентну функцію ехр (де е - основа натурального логарифма, 2, 7182818 ...) можна представити у вигляді статечного ряду 1+ х + х 2 / 2! + Х 3 / 3! + ...

Науково-технічний енциклопедичний словник.