Гарантія За Експортному До ризику

гарантія на виробничий, валютний, політичний та інші можливі ризики при експорті.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.