ЗОВНІШНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Цінні папери, в тому числі в бездокументарній формі, не відносяться відповідно до цього Закону до внутрішніх цінних паперів

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.