Гранично ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦИЯ (ГДК) ХІМІЧНОГО РЕЧОВИНИ В ПОЧВІ

Комплексний показник нешкідливого для людини вмісту хімічних речовин в грунті, так як використовувані при її обгрунтуванні критерії відображають можливі шляхи впливу забруднювача на контактують середовища, біологічну активність грунту і процеси її самоочищення. Обгрунтування ГДК хімічних речовин в грунті базується на 4 основних показниках шкідливості, що встановлюються експериментально: Транслокаційний, що характеризує перехід речовини з грунту в рослину, міграційний водний характеризує здатність переходу речовини з грунту в грунтові води і водні джерела, міграційний повітряний показник шкідливості характеризує перехід речовини з грунту в атмосферне повітря, і загальносанітарна показник шкідливості характеризує вплив забруднюючої речовини на самоочищаються здатність грунту і її б іологіческую активність. При цьому кожен із шляхів впливу оцінюється кількісно з обґрунтуванням допустимого рівня вмісту речовини за кожним показником шкідливості. Найменший з обґрунтованих рівнів вмісту є лімітуючим і приймається за ГДК

Словник бізнес-термінів.Академік. ру. 2001.