EXW

eX Works (... named place)
Франко завод (... назва місця)
Термін EXW означає, що продавець вважається виконав свої зобов'язання щодо поставки в той момент, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві або на складі. Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.