БАТЬКО

БАТЬКО
БАТЬКО, батька, старий. зв. отче, чоловік. 1. Чоловік по відношенню до своїх дітей. Рідний о. О. сімейства (батько як глава сім'ї). Нерідна о. (вітчим). Приймальний о. (який всиновив або удочерити дитину, дітей). Названий о. (нерідний, приймальний). Від батька до сина переходить що-н. (також перен.: Від покоління до покоління). посаджені о. Заради красного слівця не пошкодує рідного батька (ост.). 2. Самець по відношенню до своїх дитинчат. 3. мн. Люди попередніх поколінь. Проблема батьків і дітей (проблема відносин старшого і молодшого поколінь). 4. мн. Люди, наділені владою (устар. І розм.). Отці церкви. Батьки міста. 5. перен. Той, хто є родоначальником, основоположником чого-н. (Високий.). Літописець Нестор о. російської історії. 6. перен. , кому і кого. Людина, по-батьківськи піклується про підлеглих, молодших. Командир о. солдатам (солдат). Наставник о. молоді. Ти наш о. ми твої діти (в старій мови: слова, звернені до государя). 7. Звернення до літньому чоловікові або до чоловіка як до батька своїх дітей (прост.). 8. зазвичай в поєднанні з особистим ім'ям. Служитель церкви або монах, а також звернення до нього. Святий о. О. Сергій. Батько-мати (ім. Рідко) (прост.) Батьки. Живе у батька-матері на всьому готовому. Повернувся до батька-матері. Духовний батько то ж, що духівник. Батько (Цар) Небесний (високий.) То ж, що Бог (у 2 знач.). | дод. батьківський , -а, -е (до 1 і 2 знач.), батьків , -а, -о (до 1 знач.) І отчий , -а, -її (до 1 знач.; стар.). Батьківські турботи. О. наказ. Отчий дім (також перен.: Родима місце, рідний край).

Тлумачний словник Ожегова. С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 1949-1992.

.