FMOT

Термін, введений компанією procter & Gamble, що позначає перші від 3 до 7 секунд зустрічі споживача з брендом в магазині, які є найважливішими в рішенні про придбання (англ. First Moment of Truth, перший момент істини)
Пізніше компанія Procter & Gamble ввела термін SMOT (Second Moment of Truth)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.