Форфетинг

Одноразова операція, пов'язана зі стягненням грошових коштів за допомогою перепродажу придбаних прав на товари і послуги. У бухгалтерському обліку форфетинговому операції враховуються аналогічно факторинговим.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.