Форма виробництва

- тип організації господарської діяльності людей, що забезпечує реальне функціонування економіки, спосіб існування економічної системи.
В економічній літературі традиційно виділяються як основні дві форми: натуральне господарство і товарне виробництв