Зона Вільної Підприємництва

(enterprise zone) Територія, на якій відповідно до задумами уряду повинна розвиватися приватнопідприємницька діяльність; з цієї метою на такій території вводиться звільнення від деяких видів податків і не застосовуються (або застосовуються обмежено) деякі певні законодавчі норми. Підприємства, розташовані в таких зонах, можуть отримати на 10-річний період такі пільги: звільнення від податку ів на промислову та комерційну нерухомість; 100% -ву знижку з корпорационного і прибуткового податків на капіталовкладення в будівлі і споруди промислового та торговельного призначення; звільнення від справляння зборів за професійну підготовку; спрощений режим планування.

Бізнес. Тлумачний словник. - М .: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.