Оферта Вільна

пропозицію про продаж товару, яке робиться кільком покупцям. Згода покупця з умовами О. с. має бути підтверджено контроферти. Згода покупця з офертою не означає укладення договору.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.