Договір безоплатного Користування

договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає у безоплатне тимчасове користування іншій стороні (ссудополучателя) майно, а остання зобов'язується повернути це ж майно в тому стані, в якому вона його отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договір м.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.