Фундаментальних / ОСНОВНИЙ УМОВА

(fundamental term) Умова в контракті, має таке важливе значення, що контракт стає марним, якщо це умова буде опущено. Фундаментальні умови не можуть бути виключені з договору, в той час як менш значущі умови і поручительства / застереження ( cм.: просте умова (warranty) можуть бути за взаємною згодою виключені.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.