Коефіцієнт Оновлення Основних Фондів

коефіцієнт, що характеризує ступінь оновлення обладнання, процесу розширення виробництва, введення в дію нових об'єктів і т. д. Розраховується як відношення вартості знову введених в експлуатацію основних виробничих фондів до первісної вартості основних вироб роб фондів на кінець звітного періоду.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.