Золота Акція

(golden share) Частка в акціонерному капіталі компанії, що дозволяє контролювати принаймні 51% голосів . Уряд Великобританії іноді залишало за собою золоту акцію при проведенні приватизації (privatization), з тим щоб дана компанія не могла перейти під іноземний контроль або в іншу небажану власність.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.