Графік

А. Зображення у вигляді кривої зміни функції при зміні аргументу для математичної, фізичної або іншій залежності.
Б. Таблиця, розклад послідовності виконання подій, дій.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.