Підстави Виникнення Громадянських Прав І Обов'язків

цивільні права і обов'язки виникають:
1) з договорів та інших угод, передбачених законом, а також з договорів та угод, хоч і не передбачених законом, але що не суперечать йому;
2) з актів державних органів та органів місцевого самоврядування, які передбачені законом як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків;
3) з рішення суду, який встановив цивільні права і обов'язки;
4) в результаті придбання майна на законних підставах;
5) в результаті створення творів науки, літератури, мистецтва, винаходів та інших результатів інтелектуальної діяльності;
6) внаслідок заподіяння шкоди іншій особі;
7) внаслідок подій, в результаті яких виникає наступ цивільно-правових наслідків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.