Гарантія Банківська

поручительство банку-гаранта про виконання клієнтом грошових чи інших зобов'язань. При невиконанні зобов'язань банк, що видав гарантію, несе відповідальність за боргами позичальника в межах, обумовлених в гарантії. Б. р дається під відповідне забезпечення.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.