Гарантії Виплати Заробітної Плати

законодавчі норми, що забезпечують виплату працівникам заробленого ними винагороди за працю. В державні гарантії виплати заробітної плати входять наступні механізми: встановлений мінімальний розмір оплати праці, порядок виплати заробітної плати при ліквідації підприємства, підтримання рівня реального змісту заробітної плати, обмеження утримань із заробітної плати, повідомлення працівників про введення нових або зміну умов оплати праці, державний і громадський контроль за своєчасністю виплат заробітної плати, захист права працівника на оплату праці, встановлення термінів виплати заробітної плати та тветственності за їх порушення. В сьогоднішніх умовах ці механізми не забезпечують захисту права працівників на оплату праці.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.